PROJEKT KONCEPCYJNY CENTRALNEGO PORTU

LOTNICZEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

    Niniejsze opracowanie jest rozwinięciem pracy dyplomowej wykonanej przeze mnie na WAPW. Projekt koncepcyjny jest przedstawieniem graficznym koncepcji opracowanej w Pracowni Modelowania Organicznego Kat. Architektury Krajobrazu SGGW. Celem projektu było wzmocnienie pozycji Polski Centralnej, poprzez utworzenie silnego 8 milionowego obszaru metropolitarnego i wpisanie go w krajobraz Regionów Europy. Koncepcja projektu miała być zgodna z założeniami Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej W swoim opracowaniu autor wskazywał na wiele atutów lokalizacji, miedzy innymi na:

● Dogodne położenie lotniska ok. 25 km. od międzynarodowych dróg Warszawa - Kraków i Warszawa - Katowice.

● Bliskie sąsiedztwo (5 km.) Magistrali Kolejowej, istnieje realna szansa wybudowania ,,szybkiego tramwaju" na bazie kolejki wąskotorowej bez potrzeby wykupywania gruntów.

● Dogodna odległość do Warszawy, Łodzi i Radomia (ok. 50km. w linii prostej), stwarza możliwość rozwoju szybkiego transportu do i z lotniska.

● Rozległe tereny umożliwiają rozbudowę lotniska.

● Sprzyjające warunki klimatyczne i urbanistyczne.

● Dogodne korytarze powietrzne.

● Wokół lotniska znajduje się 18 km. pas oczekiwania na lądowanie.

● Możliwość natychmiastowego uruchomienia prac budowlanych na istniejącym lotnisku.

● Rozbudowa lotniska nie zakłóca systemu ekologicznego.